DK 2360

Een perceel wordt getroffen door een nieuwe rooilijn, de omgeving blijft overeind. Een combinatie van bizarre stedenbouwkundige voorschriften en aanwezige bebouwing versterken het versnipperd beeld van deze straat. De appartementen worden naast elkaar georganiseerd als woningen met een tuin, aan de straatzijde een overdekte carport. Een bijkomende woongelegenheid onder het hellend dak heeft een afzonderlijke inkom.