REYNDERS LABEL PRINTING 2530

Als antwoord op de vraag van de bouwheer om de bestaande productiehal maximaal uit te breiden, wordt de ruime context van het perceel geanalyseerd, onderzocht of restruimten zoals voor- en zijtuinstrook valabel zijn in het principe van gebiedsinbreiding en een voorstel om deze restruimten maximaal te ontginnen voorgelegd aan de overheid. Voor uitbreiding van het gebouw aan de gewestweg gebruiken we eenzelfde vormentaal en materiaal dan de bestaande productiehal, voor de zijde van het kmo-gebied ontwerpen we een zwart, frontaal presentatievlak dat sober maar prominent het algemeen beeld bepaald bij het binnenrijden in deze kmo-zone  die doorheen verschillende tientallen jaren een verzameling werd van verschillende stijlvormen. Een krachtig beeld voor een ontwerp met een extra toename van productieoppervlakte van 40% van de initiëel bebouwbare oppervlakte.