SJ 2550

Bouwen van scoutslokalen. Op een perceel met beperkte oppervlakte lijkt het ons logisch dat we scoutslokalen stapelen en speelterrein vrij houden. Beperkt in budget, stellen we de leden voor op zoek te gaan naar recuperatieramen en deze random te integreren.