VH 2550

Een rijwoning met een zeer bewuste oriëntatie als resultaat van een samenwerking in open geest waarbij  opdrachtgevers vanuit hun professionele passie en beroepsactiviteit nauw verbonden zijn met het bouwgebeuren. Geen blindelings volgen van voorgestelde ideeën maar een kritische, weloverwogen analyse van de mogelijkheden om gefundeerd tot een beslissing te komen : een rijwoning niet aansluiten over de volledige perceelsbreedte maar een opening creëren door het slaapkamervolume haaks op de voorgevel te plaatsen en de avondzon toe te laten op een ter plaatse gestorte betonwand.