DKH 2550

Uitbreiding en renovatie van een hoeve tot zonevreemde eengezinswoning met psychologenpraktijk ‘De Kriekelaar’. Rekening houdend met de stedenbouwkundige wetgeving mbt zonevreemde woningen waarbij het bovengronds volume beperkt dient te blijven, stellen we aan de bouwheer voor om de woning deels in te graven tot op tafel-diepte. Op de plaats waar een varkensstal heeft gestaan, voorzien we een glazen volume om buiten deze langgevelhoeve te kunnen genieten van het landschap aan de familietafel. Tafelniveau is tuinniveau…