DLP 2550

Nieuwbouw van een losstaande eengezinswoning. De verhouding tussen de hellende toegangsweg en de inplanting van het perceel zijn een aanzet om twee hoofdelementen letterlijk in elkaar te verweven : het glazen leefgedeelte (zit en eet) wordt rationeel ingeplant op de voorgeschreven bouwlijn, het gesloten nachtgedeelte haaks op de toegangsweg. De draaiing tussen beide richtingen resulteert in biezondere perspectieven waardoor het gebouw zich atypisch ontwikkelt op een rechthoekig verkavelingsperceel. Het gebouw wordt bovenaan voorzien van een interpretatie van het ‘hellende dak’ en herbergt een bureauruimte met zicht op de verdergelegen paardenweien en bossen.